Περιγραφή έργου

Το έργο αφορά αρχιτεκτονική μελέτη αποπεράτωσης και ποιοτικής αναβάθμισης, υφιστάμενης κατασκευής. Η κατοικία αναπτύσεται σε δύο επίπεδα, σε ένα οικόπεδο με άμεση επαφή με την θάλασσα.

Βασικός γνώμονας του σχεδιασμού, ήταν οι υψηλές προδιαγραφές, η ποιότητα της κατασκευής, καθώς και η επιλογή των υλικών ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον και την ιδανική θέση του οικοπέδου.

Κύρια στοιχεία της κατοικίας είναι η πισίνα τύπου infinity, που αποτελεί προέκταση του ισόγειου χώρου της κατοικίας, καθώς και η διαμόρφωση του δώματος, δημιουργώντας πολλούς ιδιωτικούς χώρους με βασικό στοιχείο πάντα την επιβλητική θέα.

Χρόνος μελέτης: 2015

Χρόνος κατασκευής: 2016

Άλλα Έργα