Περιγραφή έργου

Η μελέτη αφορά την προσθήκη κτιρίου γραφείων σε βιομηχανική μονάδα, στην Β.Ι.Π.Ε. Πατρών.

Χρονολογία μελέτης: 2016

Άλλα Έργα