Περιγραφή έργου

Η μελέτη αφορά την ανακατασκευή του παλαιού δημαρχείου και της διαμόρφωσης ενός πολυλειτουργικού περιβάλλοντος χώρου, σε μια έκταση του χωριού Αλύκο, Αγίων Σαράντα.

Χρόνος μελέτης: 2016

Άλλα Έργα