Περιγραφή έργου

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ριζική ανακαίνιση ενός μικρού τυπικού διαμερίσματος, τελευταίου ορόφου, αστικής πολυκατοικίας. Για την μελέτη, αξιοποιήθηκε το μεγάλο ύψος του τελευταίου ορόφου, λόγω της κεκλιμένης στέγης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος φωτεινός και ευέλικτος με στόχο την κάλυψη των οικιστικών αναγκών ενός σύγχρονου ζευγαριού.

 

photos: www.giorgosmagerakis.com

film&edit: AFAedit

Άλλα Έργα