Περιγραφή έργου

Στόχος της αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού και σύγχρονου εμπορικού καταστήματος. Λόγω του περιορισμένου χώρου και έχοντας ως βασικό γνώμονα της βέλτιστη ανάδειξη των προιόντων του καταστήματος, επιλέχθησαν λευκές επιφάνειες τοίχων και φυσική απόδοση του ξύλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο σχεδιασμό των επίπλων και στο φωτισμό του καταστήματος, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά του χώρου, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αρμονικό, σύγχρονο και προσιτό περιβάλλον.

photos: www.giorgosmagerakis.com

film&edit: AFAedit

Άλλα Έργα