Περιγραφή μελέτης

Αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου εστιατορίου στο Ρέθυμνο.

Αρχιτεκτονική μελέτη: Archray Architecture, Rethymno Home Design

Χρόνος μελέτης: 2015

Άλλα Έργα