Περιγραφή έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη ισόγειας μονοκατοικίας με πισίνα, στην περιοχή του Ρίου, Πάτρας.

Χρόνος μελέτης: 2010

Άλλα Έργα