Περιγραφή έργου

Αρχιτεκτονική πρόταση, επανασχεδιασμού του campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άλλα Έργα