Περιγραφή έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη και αδειοδότηση τριώροφης πολυκατοικίας, στην Θεσσαλονίκη.

Χρόνος μελέτης: 2012

Άλλα Έργα