Περιγραφή έργου

Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό μίας πέτρινης ισόγειας κατοικίας, με υπόγειο, 200τ.μ. στην περιοχή του Νυμφαίου Φλώρινας.

Χρόνος μελέτης: 2011

Άλλα Έργα