Περιγραφή έργου

Το έργο αφορά πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης και ολικής ανακατασκευής διαμερίσματος, στην Θεσσαλονίκη.

Χρόνος μελέτης: 2016

Άλλα Έργα