Περιγραφή έργου

Το έργο αφορά αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης δωματίων, καθώς και δημόσιων χώρων ξενοδοχείου resort στo Bodrum, Τουρκιας.

Χρόνος μελέτης: 2011

Άλλα Έργα