Περιγραφή έργου

Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη, ξενοδοχειακού συγκροτήματος, resort, στην Μοζαμβίκη.

Χρονολογία έργου: 2014

Άλλα Έργα