Περιγραφή έργου

Η μελέτη αφορά, προτάσεις ανακαίνισης δωματίων ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Σάμο.

Χρόνος μελέτης: 2012

Άλλα Έργα