Περιγραφή έργου

Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τουριστικής έπαυλης, στην Θάσο. Τα εξωτερικά στοιχεία της έπαυλης, σχεδιάστηκαν με κατάλληλο τρόπο ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά και σε συνέχεια με τα παραδοσιακά στοιχεία της κατοικίας.

Τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, ολοκληρώνει η κατασκευή πισίνας περιμετρικής υπερχείλισης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της κατοικίας αλλά και την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών της.

Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής: www.masterpool.gr

www.byblosvilla.com

Άλλα Έργα